Barbara Maj

Pedagog (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza).
Trenerka Familylab, Fundacji, której inspiracją i teoretyczną podstawą działalności jest koncepcja ochrony naturalnych kompetencji dziecka duńskiego pedagoga Jespera Juula. Pokazał on, że istotą w kontakcie rodzic – dziecko, dorosły – dziecko, jest relacja, szacunek do dzieci, zaufanie do ich kompetencji oraz autentyczność dorosłego. Jest również trenerką Radykalnego Wybaczania pod patronatem Instytutu Metody Tippinga. W poradni pracuje metodą Radykalnego Wybaczania Collina Tippinga oraz prowadzi seminaria inspirujące Familylab dla rodziców oraz osób, które pracują z dziećmi w szkołach, przedszkolach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Ukończyła także kurs coachingu systemowego I stopnia.