O nas


Nasza „Pocieszna” Poradnia została założona w 1996 roku. Z dniem jej uruchomienia zostaliśmy wpisani w rejestr niepublicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych, co powoduje, że mamy nadzór merytoryczny Podlaskiego Kuratorium Oświaty oraz uprawnienia opiniodawcze równoprawne do poradni państwowych.

Kadrę stanowią pedagodzy, psycholodzy, socjolog, logopedzi oraz terapeuci różnych specjalności. Osoby, którym pomagamy, to klienci od 2 roku życia, poprzez dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, młodzież szkół średnich, studenci, a także osoby dorosłe i całe ich rodziny. Zgłoszenia do naszej Poradni, w przypadku dzieci dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób dorosłych, sami zainteresowani.

Od początku naszego istnienia współpracujemy z Uniwersytetem w Białymstoku, a od paru lat także z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Odbywają się u nas praktyki śródroczne i dyplomowe studentów. Z pracą Poradni zapoznają się u nas również słuchacze Studiów Podyplomowych oraz licznych Kursów Kwalifikacyjnych.

Współpracujemy również z przedszkolami i szkołami różnego typu w naszym regionie, udzielając wskazówek i porad dla nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki zaburzeń okresu dzieciństwa oraz adolescencji.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i różne formy współpracy.
Przyjmujemy odpłatnie, bez skierowania i bez rejonizacji.

"Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć być tym, kim mógłbyś się stać"

George Elio

Oferta

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna"

Napoleon Hill

CennikRodzaj usługi Cena jednego spotkania Czas trwania
Diagnoza zaburzeń mowy 120 zł 50 min
Terapia logopedyczna 120 zł 50 min
Badanie neurologopedyczne 150 zł 50 min
Terapia neurologopedyczna 150 zł 50 min
Badania trudności szkolnych 120 zł 50 min
Terapia pedagogiczna 120 zł 50 min
Badania trudności emocjonalnych 120 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna 150 zł 50 min
Terapia par i małżeństw 180 zł 50 min
Konsultacja rodzinna 240 zł 90 min
Terapia systemowa rodzin 240 zł 90 min
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli 150 zł 45 min
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców 100 zł 180 min
Wyznaczenie profilu szkolnego, zawodowego 120 zł 60 min
Terapia grupowa 100 zł 90 min
Zajęcia socjoterapeutyczne
(zależne od liczby osób)
100 zł 90 min
Porada wychowawcza 150 zł 50 min
Obserwacja psychologiczna w przedszkolu/szkole 150 zł 60 min
Coaching wychowawczy 150 zł 60 min
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne 150 zł 50 min

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym"

Brian Tracy

"Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj"

Karen Lamb

Nasz zespół

Urszula Bajkowska-Myśliwie

Urszula Bajkowska-Myśliwiec

URLOP
Tomasz Bajkowski

Tomasz Bajkowski

Magda Milewska

Magda Milewska

Magdalena Tomaszewska

Magdalena Tomaszewska

Elżbieta Dallemura

Elżbieta Dallemura

Urszula Namiotko

Urszula Namiotko

Magda Sołowiej

Magda Sołowiej

Marta Mateńko

Marta Mateńko

Maria Gemma Mojsak

Maria Gemma Mojsak

"Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są"

Abraham Lincoln

Kontakt

Adres:

ul. Żelazna 36
15-298 Białystok

Telefon:

+ 48 85 745 50 01

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 12 - 18
Sobota: 9 - 14