Urszula Namiotko

Pedagog terapeutyczny, socjoterapeuta, od 15 lat związana zawodowo z Wydziałem Nauk o Edukacji, Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania i rozwój dydaktyczny koncentruje wokół diagnozy i wsparcia terapeutycznego dziecka i rodziny. Ukończyła Studium Pracy z Rodziną, Studium Metod Psychokreacyjnych oraz Studium Reintegracji Społecznej w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Aktualnie studentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwijaniem i wzmacnianiem kompetencji miękkich oraz treningi umiejętności społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami.