Elżbieta Dallemura

Pedagog specjalny, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny.  Studia podyplpmowe: terapia rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podstawowy kurs terapii rodzin.  Ukończyła także Studium Profilaktyki Uzależnień, Metod Psychokorekcyjnych oraz Studium Pracy z Rodziną w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  oraz Certyfikowany Kurs MBLC- Mindfulness Association Polska. Posiada uprawnienie do prowadzenia Szkoły dla Rodziców. Wieloletni koordynator merytoryczny środowiskowego programu psychoprofilaktycznego skierowanego do rodzin wyklucznach społecznie. Jest współautorką i realizatorką programów terapeutyczno- korekcyjnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku skierowanych do nieletnich z problemami uzależnień. Autorka artykułów w miesięczniku „Świat Problemów” (ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ).  Od ponad 20 lat pracuje z rodzinami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w kryzysach.