Marta Mateńko

Studentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zajmuje się stymulowaniem rozwoju mowy i komunikacji dzieci oraz korygowaniem wad wymowy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi a także wadami artykulacyjnymi. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Podczas zajęć angażowane są różne funkcje poznawcze i obszary rozwoju. Dzięki połączeniu ćwiczeń logopedycznych z zabawą są one efektywne oraz przyjemne dla dziecka. Filarem owocnej współpracy jest przyjazna atmosfera i relacja terapeutyczna. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywała i nieustająco poszerza dzięki licznym praktykom, wolontariatom oraz szkoleniom, by móc jak najskuteczniej pomagać swoim podopiecznym.