Maria Gemma Mojsak

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, rewalidator. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej ukierunkowanego na prace ze środowiskami zmarginalizowanymi, z rodziną. W poradni prowadzi diagnozę trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, terapie pedagogiczną oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.