Magda Milewska

Psycholog (specjalność kliniczna), psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży realizowane przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Aktualnie odbywa całościowe szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz szkolenie z zakresu podstaw psychotraumatologii w Białymstoku. Zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych z rodzicami lub opiekunami oraz diagnozą przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych. Realizuje zajęcia psychologiczno – pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Prowadzi indywidualną terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” czy psychoedukacyjne. Współpracuje z placówkami oświatowymi, w ramach której prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz obserwacje psychologiczne. Realizuje zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.