Marta Perkowska

Pedagog, doktor nauk społecznych, zawodowo od blisko 15 lat związana z Uniwersytetem w Białymstoku. Zainteresowania i rozwój naukowo-dydaktyczny koncentruje wokół praktycznych aspektów holistycznej torii zdrowia. Od kilkunastu lat wiedzę zdobytą na polu naukowym łączy z nieustającym podnoszeniem i doskonaleniem umiejętności praktycznych w ramach licznych szkoleń w zakresie min. psychoterapii na poziomie zaawansowanym – metoda One Brain, psychobiologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, kształcenia praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w Polskim instytucie Eriksonowskim. W swojej pracy szczególną uwagę kieruje na konteksty psychosomatyczne pozwalające na odkodowywanie emocji zapisanych w ciele i identyfikowanie związanych z nimi dolegliwości. Praca i diagnostyka obejmuje pacjentów już od pierwszych miesięcy życia poprzez wiek przedszkolny i wczesnoszkolny zawsze uwzględniając kontekst rodziny, jako całości. Za motto w pracy z drugim człowiekiem uznaje słowa Marzanny Radziszewskiej „Szukaj prawdy, a nie potwierdzenia tego, w co wierzysz”.