Magda Sołowiej

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT – EDU w Warszawie. Swój warsztat pracy uzupełnia również o narzędzia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, głównie pacjentom w kryzysie, nadmiernym stresie, z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi, chorobą psychiczną i uzależnieniem. Pracuje na zasobach w sytuacjach trudnych, w traumie, depresji, lęku, żałobie, wypaleniu zawodowym oraz w problemach z relacjami. Prowadzi treningi aktywizujące procesy myślowe oraz kompetencje społeczno – emocjonalne. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uczestnik regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się pasją oraz przestrzega zasad etycznych zawodu psychologa.