Tomasz Bajkowski

Dr hab. Prof. UwB, pracownik naukowo–dydaktyczny m.in. Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pedagog i psychoterapeuta. Prowadzi diagnozę i terapię trudności emocjonalnych dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Wykorzystuje elementy terapii behawioralno – poznawczej, kognitywnej, humanistycznej, ericksonowskiej oraz systemowej terapii rodzin.