Ewa Repsz-Korotkich

Urodziłam się i wychowałam na Mazowszu, studia ukończyłam i mieszkam na Podlasiu, wolny czas spędzam na Suwalszczyźnie.

Lubię studiować, posiadam kilka dyplomów, jestem:

  • oligofrenopedagogiem,
  • logopedką.

Jestem także specjalistką w zakresie:

  • Treningu Zastępowania Agresji,
  • Wspomagania Rodziny,

Od lat prowadzę różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe:

  • w latach 1996-2011 pracowałam jako pedagog w Stowarzyszeniu „Droga”;
  • w latach 2011-2016 byłam pedagogiem w Szkole Podstawowej w Kruszewie;
  • w latach 2000-2011 byłam kierownikiem świetlicy socjoterapeutycznej w Sochaczewie (pro bono);
  • od 2016 jestem pedagogiem i logopedą w IV Liceum Ogólnokształcącym Białymstoku.

Kontynuuję kształcenie, w najbliższym czasie zamierzam otrzymać dyplom:

  • psychologa;
  • oraz specjalisty z zakresu Wczesnego Wspomagania Dziecka i Rodziny.

A to wszystko po to, by pomagać skutecznie sobie i innym, fachowo i skutecznie.