Tomasz Bajkowski

Dr hab. Prof. UwB, pracownik naukowo–dydaktyczny m.in. Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pedagog i psychoterapeuta. Prowadzi diagnozę i terapię trudności emocjonalnych dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Wykorzystuje elementy terapii behawioralno – poznawczej, kognitywnej, humanistycznej,…

Czytaj dalej

Magdalena Tomaszewska

Neurologopeda, pedagog. Zajmuję się terapią i diagnozą zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy cierpią między innymi na afazję, dyzartię, dysglosię, porażenie mózgowe, autyzm, zespół Aspergera czy mutyzm. Są to zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. W swojej pracy wykorzystuje…

Czytaj dalej

Magda Milewska

Psycholog (specjalność kliniczna), psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży realizowane przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Aktualnie odbywa całościowe szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie…

Czytaj dalej

Ewa Repsz-Korotkich

Urodziłam się i wychowałam na Mazowszu, studia ukończyłam i mieszkam na Podlasiu, wolny czas spędzam na Suwalszczyźnie. Lubię studiować, posiadam kilka dyplomów, jestem: oligofrenopedagogiem, logopedką. Jestem także specjalistką w zakresie: Treningu Zastępowania Agresji, Wspomagania Rodziny, Od lat prowadzę różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne z dziećmi,…

Czytaj dalej

Marta Perkowska

Pedagog, doktor nauk społecznych, zawodowo od blisko 15 lat związana z Uniwersytetem w Białymstoku. Zainteresowania i rozwój naukowo-dydaktyczny koncentruje wokół praktycznych aspektów holistycznej torii zdrowia. Od kilkunastu lat wiedzę zdobytą na polu naukowym łączy z nieustającym podnoszeniem i doskonaleniem umiejętności praktycznych w ramach licznych…

Czytaj dalej

Elżbieta Dallemura

Pedagog specjalny, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny.  Studia podyplpmowe: terapia rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podstawowy kurs terapii rodzin.  Ukończyła także Studium Profilaktyki Uzależnień, Metod Psychokorekcyjnych oraz Studium Pracy z Rodziną w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  oraz Certyfikowany…

Czytaj dalej

Urszula Namiotko

Pedagog terapeutyczny, socjoterapeuta, od 15 lat związana zawodowo z Wydziałem Nauk o Edukacji, Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania i rozwój dydaktyczny koncentruje wokół diagnozy i wsparcia terapeutycznego dziecka i rodziny. Ukończyła Studium Pracy z Rodziną, Studium Metod Psychokreacyjnych oraz Studium Reintegracji Społecznej w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym….

Czytaj dalej

Magda Sołowiej

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT – EDU w Warszawie. Swój warsztat pracy uzupełnia również o narzędzia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, głównie pacjentom w kryzysie,…

Czytaj dalej

Marta Mateńko

Studentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zajmuje się stymulowaniem rozwoju mowy i komunikacji dzieci oraz korygowaniem wad wymowy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi a także wadami artykulacyjnymi. Terapię dostosowuje…

Czytaj dalej

Maria Gemma Mojsak

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, rewalidator. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej ukierunkowanego na prace ze środowiskami zmarginalizowanymi, z rodziną. W poradni prowadzi diagnozę trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, terapie pedagogiczną oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czytaj dalej

Barbara Maj

Pedagog (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza). Trenerka Familylab, Fundacji, której inspiracją i teoretyczną podstawą działalności jest koncepcja ochrony naturalnych kompetencji dziecka duńskiego pedagoga Jespera Juula. Pokazał on, że istotą w kontakcie rodzic – dziecko, dorosły – dziecko, jest relacja, szacunek do dzieci, zaufanie do ich kompetencji oraz…

Czytaj dalej